Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r. sprawozdania z działalności profilaktycznej lekarza MZ-35A i jednostki podstawowej służby medycyny pracy MZ-35B należy przekazać za rok 2023 wyłącznie ELEKTRONICZNIE w terminie do dnia 2 marca 2024r. według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. za pomocą Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia SSOZ I, dostępnego pod adresem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Dla użytkowników zarejestrowanych w latach poprzednich obowiązuje ten sam login i hasło dostępu do systemu SSOZ I. Przy pierwszym logowaniu do systemu SSOZ I w danym roku sprawozdawczym pojawia się ankieta przypisująca sprawozdania, należy ją obowiązkowo wypełnić. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie ankiety, ponieważ przy jej pomocy nadawany jest odpowiedni obowiązek sprawozdawczy na daną jednostkę.

Informujemy, że do poprawnego działania Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia SSOZ I wymagana jest darmowa przeglądarka: MOZILLA FIREFOX (wersja minimum 65.0.2)

Pomoc techniczną w zakresie SSOZ I, bądź pomoc w zakresie logowania do SSOZ I można uzyskać na infolinii Centrum e-Zdrowia dostępnej całodobowo, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku:

– pod telefonem 19 239

– mailem: ssoz@cez.gov.pl.

Pomoc merytoryczną w zakresie obowiązku statystycznego oraz wypełniania formularzy statystycznych można uzyskać pod wskazanymi niżej numerami telefonu lub adresem e-mail: statystyka@cez.gov.pl.

Pomoc ta świadczona jest w dni robocze, w godzinach 8-16:

+48 501 369 856,

+48 501 370 599,

+48 507 819 812,

+48 501 369 795.