• Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w służbie więziennej.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej.