Ukazała się ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która zmienia zasady przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w zakresie pozwolenia na broń. Ustawa zwalnia z cyklicznych badań lekarskich i psychologicznych osoby posiadające pozwolenie na broń w celach łowieckich, wprowadza również kuriozalne zmiany w zakresie badań odwoławczych. Po wejściu zmian w życie „podmiotami odwoławczymi” będą dowolni uprawnieni lekarze i psycholodzy wskazani przez osobę badaną. Przepisy w chodzą w życie za 3 miesiące. Zapoznaj się z treścią ustawy zmieniającej…