Poniżej przedstawiamy trzy rozporządzenia dotyczące chorób zawodowych, które zostały zmienione 15 lipca 2021 r. W treści aktów zaznaczone są na kolorowo wprowadzone zmiany.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób Zmiany od 15 lipca 2021
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych Zmiany od 15 lipca 2021
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych Zmiany od 15 lipca 2021