Rekomendacje Zarządu Głównego PTMP w sprawie rozpoznawania choroby zawodowej COVID-19Czytaj dalej…

COVID-19 jako choroba zawodowa
Opierając się na opinii ekspertów PTMP, IMP im. prof. J. Nofera w Łodzi oraz biorąc pod uwagę stanowisko Sekcji Medycyny Pracy Europejskiego Związku Specjalistów w dziedzinie medycyny (The European Union of Medical Specialists – Section of Occupational Medicine), a także definicję choroby wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 podawaną przez WHO (WHO COVID-19: Case definitions), Zarząd Główny PTMP rekomenduje przyjęcie następujących zaleceń dotyczących rozpoznawania COVID-19 jako choroby zawodowej:
1. Choroba zawodowa pod postacią COVID-19 może być rozpoznana w przypadku:
1) potwierdzenia zakażania wirusem SARS-CoV-2 dokonanego na podstawie:
– dodatniego wyniku badania molekularnego wykonywanego metodą NAAT (ang. nucleic acid amplification tests), którym jest np. test RT-PCR potwierdzający obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z dróg oddechowych, lub
– dodatniego testu antygenowego (wykrycie obecności antygenów białkowych wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z dróg oddechowych za pomocą testów antygenowych), lub
– dodatnich testów serologicznych (wykrycie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w próbce krwi żylnej),
oraz
2) występowania udokumentowanych objawów choroby.
2. W przypadku personelu medycznego czy innych osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia, przy braku dowodów na pozazawodowe źródło zakażenia, rozpoznanie choroby zawodowej jest możliwe po wykazaniu stałej pracy w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, i to nie tylko tymi, u których zdiagnozowano zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
3. W przypadku innych grup zawodowych, decyzja o rozpoznaniu choroby zawodowej powinna być podejmowana za każdym razem indywidulanie, między innymi po potwierdzeniu istotnego ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w miejscu pracy (np. po udowodnieniu odpowiednio długiego i bliskiego kontaktu z osobami, u których rozpoznano COVID-19) i przy braku dowodów na pozazawodowe źródło zakażenia.
4. Okres, w którym doszło do wystąpienia objawów choroby nie powinien przekraczać 14 dni od ekspozycji zawodowej.

Źródło: ptmp.org.pl