Wykładowcy


  • prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Kierownik Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla województwa łódzkiego, specjalista medycyny pracy. Ekspert w wielu krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych ds. zdrowia pracujących i medycyny pracy. Autor ok. 120 publikacji i 30 monografii dotyczących ochrony zdrowia pracujących.
  • dr n. med. Marcin Rybacki - Kierownik Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTMP, specjalista medycyny pracy. Współautor poradnika o badaniach kierowców.
  • dr n. med. Jacek Parszuto - Redaktor Naczelny Portalu Medycyna Pracy, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla woj. pomorskiego, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku w latach 2005-2018, Kierownik Działu Nadzoru i Szkoleń WOMP w Gdańsku, Przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTMP, Członek Zarządu Głównego PTMP, specjalista medycyny pracy. Współautor poradnika o badaniach kierowców.
  • mgr inż. Tomasz Kaszubowski - Prezes firmy SoftMedica Oprogramowanie Medyczne, informatyk, ponad 15 letnie doświadczenie w zakresie systemów informatycznych w ochronie zdrowia. Audytor, specjalista w zakresie wdrażania nowych technologii. Posiadacz licznych certyfikatów branżowych, w tym w zakresie kierowania projektami.