Ramowy program szkolenia


 • 10:00 Rejestracja uczestników
 • 11:00 Rozpoczęcie szkolenia - wykłady
 • Zasady przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 250 z poźn. zm.). Uwaga!! Zmiany przepisów obowiązujące od 6 czerwca oraz 1 i 10 października 2018 r. oraz zmiany planowane do wprowadzenia w przepisach w 2019 r.
 • Zasady kontroli, odpowiedzialność, najczęstsze błędy lekarza orzekającego w ramach badań kierujących pojazdami – doświadczenia lekarzy kontrolujących w imieniu marszałka województwa
 • Cena za badania lekarskie kierowców, podatek VAT, rejestracja usług za pomocą kas fiskalnych, kontrowersje po 4 latach obowiązywania przepisów oraz informacje o wynikach kontroli prowadzonych przez Urzędy Skarbowe. Planowane na 2019 rok zmiany w przepisach dotyczące ceny za badanie lekarskie!!
 • RODO w praktyce lekarza uprawnionego do badań kierowców i lekarza medycyny pracy!! Koszmar lekarza? czy też nic trudnego? co trzeba wiedzieć, co warto wiedzieć, a co można pominąć?
 • Badania lekarskie kierowców transportu drogowego, użytkowników pojazdów służbowych, instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy i egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne. Zmiany kryteriów zdrowotnych w 2018 i przewidywane w 2019r.
 • Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, od kiedy? Czy dotyczy badań kierowców i medycyny pracy? Jakie dokumenty będą obowiązkowe od 1 stycznia 2019 r.?
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych w zakresie wymogów stawianych przez RODO oraz przepisy w zakresie dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.
 • 13.00 i 15.00 Przerwy na poczęstunek.
 • ok. 16.45 Zakończenie szkolenia.