Informacje o promocji oprogramowania dla uczestników szkolenia


Uczestnik konferencji otrzymuje kupon rabatowy na oprogramowanie SoftMedica, uprawniający do zniżki przy zakupie w wysokości 30 %. Kupon ważny jest w okresie 3 miesięcy od dnia konferencji.