Choroby zawodowe u osób zmarłych


Od kilku lat w czasopiśmie „Lekarz medycyny pracy” pojawiały się artykuły, których autorzy kwestionowali możliwość zgłaszania i rozpoznawania chorób zawodowych u osób zmarłych.

Opinia Redakcji Portalu była odmienna i zgodna z ogólną praktyką stosowaną w takich przypadkach, czyli wszczynaniem procedury w zakresie rozpoznawania choroby zawodowej u osób, które zmarły, a istniało podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być schorzenie, które można zakwalifikować, jako chorobę zawodową w myśl obowiązującego wykazu tych chorób.

Już w 2013 roku w porozumieniu z ówczesną Konsultant Krajową w dziedzinie medycyny pracy Śp. dr Ewą Wągrowską-Koski zamieściliśmy na Portalu opinię dr Szczepana Jędrala w tej sprawie (patrz poniżej), która kwestionowała wnioski wynikające z interpretacji zawartych w ww. czasopiśmie. Po pewnym czasie temat powrócił i trafił do Głównego Inspektora Sanitarnego, który wydał swoją opinię, która powinna ostatecznie zamknąć dyskusję w tym temacie. Opinia GIS jest zgodna z opinią Redakcji Portalu i potwierdza możliwość rozpatrywania spraw chorób zawodowych u osób zmarłych. Poniżej zamieszczamy tekst opinii GIS.

Od 15 lipca 2021 kwestia rozpoznawania chorób zawodowych u osób zmarłych została wprowadzona do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1367 z późn. zm.).