Dane do faktur


Dane do faktur należy wpisywać w kartach zamówienia książki!

W przypadku konieczności wystawienia faktury dla kupującego, który nie podał danych na formularzu zamówienia lub po terminie 14 dni od wystawienia faktury, zwróci się z prośba o zmianę tych danych i obciążenie innego podmiotu, Wydawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20,00 złotych.

O zmianę danych w fakturze lub korektę faktury może wystąpić wyłącznie podmiot, na który była wystawiona pierwotna faktura.

Wniosek o zmianę danych może być złożony wyłącznie w formie: pisma, faksu lub mailem zawierającym skan pisma.

Adres do korespondencji:

„SoftMedica” Oprogramowanie Medyczne Tomasz Kaszubowski
ul. Adama Mickiewicza 2a, 89-650 Czersk

e-mail: biuro@softmedica.pl