Szanowni Państwo

Informujemy, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia”, opracowany przez Polską Federację Szpitali. Celem Kodeksu jest zapewnienie poziomu ochrony Pacjentów, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia Pacjentów, jako dóbr o nadrzędnym znaczeniu.Kodeks został sporządzony z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania rynku podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Kodeks zawiera zbiór zasad mających służyć podnoszeniu poziomu ochrony danych osobowych, zgodnych z RODO i ustawodawstwem krajowym.

Stosowanie Kodeksu stanowi okoliczność potwierdzającą wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez RODO na Administratorów danych oraz Podmioty przetwarzające.

Kodeks dostępny jest pod linkiem:

Kodeks.

Źródło: Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA