Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17 listopada 2023 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Regulacja wprowadziła nowe obowiązki dotyczące wyposażania stanowisk pracy. Między innymi do podstawowego wyposażenia stanowiska pracy dodano mysz (wcześniej stanowiła ona wyposażenie dodatkowe), jednocześnie wyraźnie żądając, aby klawiatura i mysz były osobnymi elementami wyposażenia podstawowego stanowiska pracy. Specjalne wymogi odnoszą się także do krzesła zapewnianego pracownikowi -winno ono mieć np. regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia, odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów. Na szczególną uwagę należy tu zwrócić na dodany wymóg regulowanych podłokietników.

Pracodawcy mają czas do dnia 17 maja 2024 r. na dostosowanie utworzonych przed 17 listopada 2023 r. stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w zmienionych regulacjach. Natomiast tworząc nowe stanowiska pracy, pracodawca już teraz winien stosować zaktualizowane regulacje.

Dodatkowo, pracodawcy mają obowiązek zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Źródło: Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA