Na stronie Głównego Inspektoratu Pracy zamieszczono informację o interpretacji przepisów dotyczących okresowych badań lekarskich pracowników wydanej przez Departament Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Poniżej zamieszczamy link do strony PIP zawierającej treść opinii jednocześnie zwracamy uwagę na punkt 2, z którego wynika, że możliwość przeprowadzania badań okresowych po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego rozciągnięto również na badania, w przypadku których ważność orzeczenia lekarskiego upłynęła po dniu 30 czerwca 2023 r. Ocenę zasadności takiej interpretacji w kontekście zapisów „specustawy” COVID-owej i Kodeksu pracy pozostawiamy ocenie użytkowników Portalu.

Zapoznaj się z treścią interpretacji wydanej przez Departament Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Czytaj dalej…