Szanowni Państwo,

Zwracamy szczególną uwagę na zwiększoną aktywność cyberprzestępców w ostatnich dniach. Cyberprzestępcy cały czas wykorzystują aktualne wydarzenia oraz sytuację konfliktu zbrojnego na Ukrainie do prowadzenia ataków na systemy informatyczne na terytorium państw UE.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas pracy w sieci Internet.

  1. Należy korzystać z bezpiecznych haseł – unikanie łatwych do odgadnięcia haseł, takich jak daty urodzenia czy imiona bliskich osób. Hasło powinno składać się z różnych znaków, w tym liter, cyfr i znaków specjalnych oraz powinno posiadać więcej niż 8 znaków (zalecamy 12).
  2. Należy unikać otwierania podejrzanych linków – zawsze należy sprawdzać, skąd pochodzi link zanim się go otworzy. Należy otwierać tylko te linki, które są pewne i zaufane.
  3. Nie należy udostępniać poufnych informacji – należy unikać przekazywania haseł czy numerów kart kredytowych, poprzez Internet.
  4. Bezwzględnie należy regularnie wykonywać kopie zapasowe – tak, aby w przypadku awarii lub ataku można było przywrócić utracone informacje.
  5. Należy monitorować aktywność kont w organizacji – wyciek hasła dla jednego z kont może narazić całą organizację.
  6. Należy regularnie wykonywać przegląd i aktualizację środowisk – nie aktualne, a tym samym podatne usługi, są furtką do wykonania ataku na organizację.

Poniżej przekazujemy również linki do dokumentów pdf, a w nich rekomendacje dla wskazanych obszarów. Zawartość załączników można wykorzystać wewnątrz Państwa organizacji.

  1. bezpieczenstwo_korespondencji_elektronicznej.pdf
  2. ochrona_przed_atakami_ddos-zalecenia.pdf
  3. silne_hasla-zalecenia.pdf
  4. system_kopii_zapasowych-zalecenia.pdf


Z poważaniem,

Centrum e-Zdrowia

Departament Bezpieczeństwa

ul. Stanisława Dubois 5a

00-184 Warszawa

T: +48 573 205 962

E: csirt@cez.gov.pl