Przypominamy lekarzom uprawnionym i kierownikom jednostek medycyny pracy, że zgodnie z art. 30 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r. sprawozdania z działalności profilaktycznej lekarza MZ-35A i jednostki podstawowej służby medycyny pracy MZ-35B należy przekazać za rok 2022 wyłącznie za pomocą Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia w terminie do dnia 2 marca 2023r. według stanu na dzień 31 grudnia 2022r.

Informacje o Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia

Wejście do Portalu sprawozdawczego