17 listopada 2022 r. w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi odbyło się pierwsze po Walnym Zgromadzeniu Delegatów posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.
Na posiedzeniu podjęto między innymi dwie ważne decyzje – jedną dotyczącą składu prezydium Zarządu Głównego i drugą określającą nową wielkość składki członkowskiej.
I tak do nowego prezydium ZG PTMP weszli obejmując odpowiednio funkcje:
dr n. med. Marcin Rybacki – pierwszy zastępca prezesa,
lek. Paweł Wdówik – wiceprezes,prof. dr. hab. Marta Wiszniewska – sekretarz ,
dr hab. med. Andrzej Marcinkiewicz – skarbnik.

Przypominamy, że prezesem Towarzystwa w czasie Walnego Zgromadzenia Delegatów PTMP została wybrana prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa.

Druga ważną decyzją podjętą w trakcie pierwszego posiedzenia Zarządu Głównego PTMP było podniesienie składki członkowskiej, która od przyszłego roku będzie wynosić 150,00 złotych rocznie.