Zmiany w izolacji i kwarantannie.

Od 15 lutego będą obowiązywać dla wszystkich nowe zasady dotyczące czasu trwania izolacji. Będzie ona trwała 7 dni (obecnie obowiązuje 10-dniowa izolacja). Izolacja będzie obowiązywać od momentu wykonania testu diagnostycznego w kierunku COVID-19. Również od 15 lutego współdomownicy chorego na COVID-19 będą przebywać na kwarantannie wyłącznie w czasie jego izolacji (obecnie jest to czas trwania izolacji plus 7 dni).

Nadal negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 będzie zwalniał z kwarantanny zaszczepionych domowników
– poinformował szef resortu zdrowia.

Od 11 lutego zostanie zlikwidowana tzw. kwarantanna z kontaktu.

10 lutego będziemy chcieli wysłać SMS zdejmujący taką kwarantannę z osób obecnie na niej przebywających
– powiedział minister zdrowia.

Od 11 lutego tylko osoby bez ważnego Unijnego Certyfikatu COVID po przyjeździe do Polski będą musiały odbyć 7-dniową kwarantannę.

Reguły izolacji dla medyków i służb mundurowych pozostają bez zmian – izolacja wynosi 7 dni z możliwością skrócenia w 5. dobie negatywnym wynikiem testu.

Źródło: www.gov.pl/web/zdrowie/