Pytanie:

Dzień dobry,
Czy jako przychodnia prowadząc dokumentację profilaktyczną w postaci elektronicznej wraz z podpisem biometrycznym możemy załączać skany wyników badań specjalistycznych przeprowadzanych w naszej przychodni?

Odpowiedź:

Przychodnia, jako podmiot leczniczy jest odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji medycznej. W ramach działalności leczniczej prowadzonej przez przychodnię (podmiot leczniczy) lekarze specjaliści świadcząc usługi zdrowotne dokonują wpisów do dokumentacji medycznej pacjentów. Od 1 stycznia 2021 roku dokumentacja medyczna będzie prowadzona w postaci elektronicznej.

Wytwarzana w podmiocie leczniczym dokumentacja medyczna będzie musiała spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666 z późn. zm.). Tak więc zarówno dokumentacja lekarza medycyny pracy, jak specjalistów konsultantów będzie musiała być wytwarzana przez system komputerowy, który nada jej odpowiednie zabezpieczenia określone w § 1 ww. rozporządzenia. Wytworzona w ten sposób i odpowiednio zabezpieczona dokumentacja w postaci elektronicznej jest oryginałem dokumentacji medycznej.

Wytwarzanie dokumentacji papierowej przez specjalistów, a następnie dołączanie jej w postaci skanów do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej przez lekarza medycyny pracy jest niezgodne z obowiązującymi obecnie, jak i od 1 stycznia 2021 r. przepisami. Po pierwsze przepis ww. rozporządzenia nie pozwala na prowadzenie dokumentacji w dwóch postaciach jednocześnie, a po drugie zeskanowanie dokumentacji papierowej (odwzorowanie cyfrowe) nie powoduje wytworzenia dokumentacji medycznej postaci elektronicznej , a jedynie tworzy elektroniczną kopię dokumentacji papierowej. Usunięcie dokumentacji w postaci papierowej spowoduje zniszczenie oryginału dokumentacji medycznej i pozostawienie jedynie jej kopii. Skan, czyli kopia cyfrowa dokumentacji papierowej nie spełnia warunków określonych w rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666 z późn. zm.) dla dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej.

Zapisy rozporządzenia dotyczące załączania odwzorowania cyfrowego dokumentacji papierowej do dokumentacji elektronicznej prowadzonej przez podmiot leczniczy odnoszą się wyłącznie do zewnętrznej dokumentacji papierowej dostarczonej przez pacjenta. Mamy w takim przypadku do czynienia z załączaniem elektronicznej kopii dokumentacji medycznej pacjenta. Przepisy nie przewidują możliwości odwzorowywania cyfrowego i załączania własnej dokumentacji wewnętrznej podmiotu leczniczego.Pozdrawiamy
Redakcja Portalu