Pytanie:

Dzień dobry,

Czy wprowadzenie dokumentacji elektronicznej od 01.01.2021 dotyczy również dokumentacji z Medycyny Pracy.Czy ta dokumentacja z MP może być po tym terminie prowadzona w formie papierowej?


Odpowiedź:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666) od 1 stycznia 2021 roku dokumentacja medyczna będzie prowadzona przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w postaci elektronicznej. Od tego momentu dokumentacja papierowa będzie mogła być prowadzona tylko w przypadkach wskazanych w rozporządzeniu i w sytuacjach awaryjnych, kiedy ze względu na warunki organizacyjno-techniczne będzie to uniemożliwione.

Dokumentacja medyczna stosowana w medycynie pracy nie jest wyłączona spod działania ww. przepisów i tak jak we wszystkich pozostałych dziedzinach medycyny od 1 stycznia 2021 r. badania profilaktyczne i inne świadczenia zdrowotne udzielane w ramach działań służby medycyny pracy będą musiały odbywać się z zastosowaniem dokumentacji w postaci elektronicznej.


Pozdrawiamy
Redakcja Portalu