Służba BiHP


Internetowy System Generowania Skierowań

Usprawnij proces przeprowadzania badań lekarskich Medycyny Pracy.
Korzyści płynące z innowacyjnego modułu skierowań odczuje zarówno pracodawca
jak i lekarz medycyny pracy.

Dowiedz się więcej

Uwaga! Od 1 kwietnia 2015 w związku ze zmianą przepisów Kodeksu pracy obowiązuje oficjalny wzór druku skierowania na badania profilaktyczne pracowników.