Służba BiHP


Internetowy system do wystawiania skierowań
na badania profilaktyczne pracowników,
zgodnie z nowym wzorem druku obowiązującym
od 1 kwietnia 2015 roku.

Uwaga! Od 1 kwietnia 2015 w związku ze zmianą przepisów Kodeksu pracy obowiązuje oficjalny wzór druku skierowania na badania profilaktyczne pracowników.