Kontrowersyjny artykuł o badaniach kierowców w Gazecie Prawnej


W Gazecie Prawnej nr 15 z 23 stycznia 2014 roku ukazał się artykuł pod tytułem „Lekarze medycyny pracy narażają firmy na dodatkowe koszty” . Artykuł zawiera wiele nieprawidłowych informacji dotyczących badań kierowców pojazdów służbowych. Zarówno wskazane w nim podstawy prawne, jak i zakres i okoliczności badań zostały przedstawione w niewłaściwy sposób. Tematyka badań kierowców jest w warunkach polskich przepisów niezwykle skomplikowana, przede wszystkim ze względu na ilość aktów regulujących tę kwestię i ich niespójność, a czasami wręcz sprzeczność między ich zapisami. Niestety z interpretacją tychże nie radzą sobie nawet prawnicy, jeśli na co dzień nie zajmują się tą tematyką. Ze względu na negatywny oddźwięk, jaki może wywołać ten artykuł wśród pracowników i pracodawców, a także lekarzy wykonujących badania kierowców pojazdów służbowych, Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy – dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski napisała list do autorki artykułu prostujący zamieszczone tam nieprawidłowe informacje.

Poniżej zamieszczamy treść listu Konsultanta krajowego.