Smutna wiadomość!! Z głębokim żalem informujemy o śmierci Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi – dr Jacka Jakubowskiego, który był długoletnim pracownikiem Ośrodka. Pracował w WOMP jako lekarz medycyny pracy, Kierownik Przychodni Konsultacyjno-Diagnostycznej, a od lipca 2019 roku na stanowisku Dyrektora jednostki. Czytaj dalej…
(więcej…)
10 lat Portalu Medycyna Pracy!! Szanowni Państwo, Użytkownicy Portalu, 5 stycznia 2011 roku w dziale Aktualności na Portalu została zamieszczona pierwsza wiadomość. Dzień ten uznajemy symbolicznie za rozpoczęcie działalności Portalu. Czytaj dalej…
(więcej…)
Tekst „specustawy” ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu (USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Zapoznaj się z treścią aktu…

Informacja o wykonywaniu badań profilaktycznych

W związku z zapytaniami kierowanymi przez Użytkowników Portalu informujemy, że ew. decyzje dotyczące zawieszenia wykonywania badań profilaktycznych pracowników mogą być podjęte wyłącznie na szczeblu rządowym. Z informacji, które do nas dotarły z Ministerstwa Zdrowia wynika, że taka opcja jest rozważana. W tej chwili brak możliwości prawnych zwolnienia pracodawców i pracowników z obowiązku przeprowadzania badań wynikających z Kodeksu pracy. W momencie, gdy sytuacja ulegnie zmianie i zostaną wydane odpowiednie przepisy, niezwłocznie podamy to do wiadomości na łamach naszego Portalu.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Zapoznaj się z projektem i uzasadnieniem…

Ukazało się długo oczekiwane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Zmiany dotyczą głównie badań lekarskich uczniów szkół średnich i skutkują między innymi zmianą wzoru druku orzeczenia lekarskiego. Zapoznaj się z treścią i uzasadnieniem do rozporządzenia…

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Zarząd Oddziału w Gdańsku oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku zapraszają na szkolenie, które odbędzie się 13 i 14 grudnia 2017 r. Czytaj dalej…

(więcej…)

Ukazała się ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza zmiany m.in w ustawie Karta nauczyciela. Zmiany te dotyczą także badań nauczycieli, którzy chcą uzyskać urlop dla poratowania zdrowia. Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku. Zapoznaj się z treścią ustawy…

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Zarząd Oddziału w Białymstoku oraz Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku zapraszają na szkolenie, które odbędzie się 8 grudnia 2017 r. Czytaj dalej…

(więcej…)

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Zarząd Oddziału w Olsztynie oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie zapraszają na szkolenie, które odbędzie się 30 listopada 2017 r. Czytaj dalej…

(więcej…)