ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności.

Przedstawiony akt prawny zmienia dotychczas obowiązujące przepisy tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie badań niezbędnych do otrzymania świadectwa maszynisty oraz zachowania jego ważności. Nowe rozporządzenie wprowadza nieznaczne zmiany:

  • w zakresie badań obligatoryjnych,
  • zróżnicowanie wymagań zdrowotnych dotyczących wzroku i słuchu w zależności od tego, czy dana osoba była uprawniona do wykonywania czynności maszynisty,
  • w odniesieniu do ubiegania się o świadectwo maszynisty albo zachowania jego ważności,
  • oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się o świadectwo maszynisty oraz osób ubiegających się o zachowanie ważności świadectwa maszynisty.