Prezentacje


Prezentacje dotyczące kompleksowych programów profilaktycznych oraz powrotu do pracy przygotowane przez IMP w Łodzi w ramach projektów realizowanych w trakcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.