Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy zaprasza na szkolenia/warsztaty „Komputer w pracy lekarza i pielęgniarki medycyny pracy”


Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy zaprasza na szkolenia
„Komputer w pracy lekarza i pielęgniarki medycyny pracy”

  1. „Kurs podstawowej obsługi komputera” – poziom podstawowy dla początkujących. W tej części kursu mogą wziąć udział lekarze i pielęgniarki bez względu na specjalizację.
  2. „Wykorzystanie komputera w medycynie pracy” – Kurs skierowany jest do osób, które chcą poznać podstawy obsługi oprogramowania dla gabinetu Medycyna Pracy. Ta część szkolenia skierowana jest do lekarzy i pielęgniarek posiadających podstawowe umiejętności obsługi komputera lub ukończyli część pierwszą kursu.

Wstępne deklaracje udziału w szkoleniu prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 58 340 5924.