XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Otolaryngologia Łódź 2016”


Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Otolaryngologia Łódź 2016” współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne, która odbędzie się w dniach 25-26 lutego 2016 roku w Łodzi. W programie zaplanowane są między innymi wykłady i warsztaty dotyczące zawodowych zaburzeń głosu oraz diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń równowagi i związanymi z nimi trudnościami w kwalifikowaniu do pracy. Powyższa problematyka może być szczególnie interesująca dla lekarzy orzekających o chorobach zawodowych i lekarzy na co dzień orzekających o istnieniu bądź braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy.

Szczegóły na stronie Konferencji: www.laryngologia-lodz2016.pl

W przypadku zainteresowania pojedynczymi warsztatami proszę kontaktować się z biurem organizacyjnym konferencji, z p. Urszulą Skibą, tel. (42) 636-35-18, email: mediton2@mediton.pl