Szkolenia dotyczące opieki profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym


Szkolenia dotyczące opieki profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym dla lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy (20.11.2013 r.) oraz dla służb BHP (21.11.2013 r.) w Instytucie Medycyny Pracy przy ul. św. Teresy 8, które będą prowadzone przez lekarzy z Oddziału i Przychodni Chorób Zawodowych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Rekrutacja: Dominika Kryńska email: dkrynska@imp.lodz.pl.

Szkolenia finansowane ze środków w ramach realizacji II etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2011–2013 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.