Konferencja „Nowe regulacje prawne dotyczące lekarskiego orzecznictwa o zdolności do kierowania pojazdami”, Gdynia-Karlskrona(Szwecja) w dniach 17-19.09.2014r.


REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

Konferencja „Nowe regulacje prawne dotyczące lekarskiego orzecznictwa o zdolności do kierowania pojazdami”, Gdynia-Karlskrona(Szwecja) w dniach 17-19.09.2014r.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać ostatecznie do dnia 10.07.2014r. (akceptowane są tylko kompletnie i czytelnie wypełnione druki karty zgłoszenia) Karty zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie: drogą e-mailową: araj@womp.gda.pl lub faksem (058) 340 59 01.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat (dysponujemy miejscami tylko w dwóch autokarach).

Dodatkowych informacji udzielają:
Pani mgr Anna Raj pod numerem tel: (058) 340 59 29 oraz
Pani mgr Ewa Reglińska pod numerem tel: (058) 340-59-24.