Tomasz Gajewski


Tomasz Gajewski

dr n. med. Tomasz Gajewski,
lek. spec. medycyny pracy, lek. spec. rehabilitacji medycznej, CerMDT,
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Pracy dla Województwa Lubuskiego,
w latach 2015-2016 Dyrektor WOMP w Gorzowie Wlkp.,
członek Izby Lekarskiej w Zielonej Górze i w Berlinie.