Szczepan Jędral


Szczepan Jędral

lek. Szczepan Jędral,
Specjalista medycyny pracy,
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w latach 2008-2015
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie w latach 2015-2017,
Wiceprzewodniczący Oddziału Rzeszowskiego PTMP.