Roman Pilecki


Roman Pilecki

lek. Roman Pilecki,
Lekarz medycyny pracy,
Przewodniczący Oddziału Zielonogórskiego PTMP,
Kierownik Działu ON WOMP w Zielonej Górze,
Członek Zarządu Głównego PTMP.