Renata Złotkowska


Renata Złotkowska

dr hab. n. med. Renata Złotkowska,
Specjalista medycyny pracy,
Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Pracownik Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Konsultant wojewódzki ds. medycyny pracy w województwie śląskim do roku 2014,
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy,
Wiceprzewodnicząca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
Przewodnicząca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej