Marek Andrzejewski


Marek Andrzejewski

lek. Marek Andrzejewski,
Specjalista medycyny pracy,
Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu,
Członek Zarządu Głównego PTMP,
Z-ca przewodniczącej Oddziału Wielkopolskiego PTMP.