Małgorzata Waszkowska


Małgorzata Waszkowska

dr Małgorzata Waszkowska,
Kierownik Pracowni Diagnostyki Psychologicznej w Zakładzie Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.