Małgorzata Prądzińska


Małgorzata Prądzińska

lek. Małgorzata Prądzińska,
Specjalista medycyny pracy,
Dyrektor Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej w Warszawie,
Członek Zarządu Oddziału PTMP w Gdańsku.