Małgorzata Prądzińska


Małgorzata Prądzińska

lek. Małgorzata Prądzińska,
Specjalista medycyny pracy,

Kierownik Kolejowego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku,
Dyrektor Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej w Warszawie w latach 2016-2019,
Członek Zarządu Oddziału PTMP w Gdańsku.