Krystyna Jasińska-Kolawa


Krystyna Jasińska-Kolawa

lek. Krystyna Jasińska-Kolawa,
Specjalista medycyny pracy,
Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie,
Z-ca Przewodniczącego Małopolskiego Oddziału PTMP.