Krystyna Jasińska-Kolawa


Krystyna Jasińska-Kolawa

lek. Krystyna Jasińska-Kolawa
Specjalista medycyny pracy, lekarz chorób wewnętrznych
Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie w latach 2009-2019
Z-ca Przewodniczącego Małopolskiego Oddziału PTMP w latach 2009-2017

Członek Zarządu Małopolskiego Oddziału PTMP
Członek Komisji Rewizyjnej ZG PTMP