Jacek Parszuto


Jacek Parszuto

dr n. med. Jacek Parszuto
Specjalista medycyny pracy
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla woj. pomorskiego
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku w latach 2005-2018

Kierownik Działu Nadzoru, Analiz i Szkoleń WOMP w Gdańsku
Przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTMP
Członek Zarządu Głównego PTMP