Halina Wróblewska


Halina Wróblewska

lek. Halina Wróblewska,
Specjalista medycyny pracy,
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla obszaru województwa podkarpackiego do roku 2014,
Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.