Grażyna Wośkowiak


Grażyna Wośkowiak

dr n. med. Grażyna Wośkowiak,
Specjalista medycyny przemysłowej,
Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla województwa wielkopolskiego,
Z-ca dyrektora Wielkopolskiego Centrum medycyny Pracy w Poznaniu,
Członek zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy,
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział w Poznaniu.