Ewa Komorowska


Ewa Komorowska

lek. Ewa Komorowska,
Specjalista medycyny pracy,
Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla województwa podlaskiego,
Dyrektor Podlaskiego WOMP w Białymstoku w latach 2005-2014,
Przewodnicząca Oddziału Białostockiego PTMP,
Sekretarz Komisji Rewizyjnej ZG PTMP.