Anna Raj


Anna Raj

mgr Anna Raj,
pielęgniarka specjalista ochrony zdrowia pracujących,
Wojewódzka Instruktorka ds. Pielęgniarstwa WOMP w Gdańsku,
Sekretarz Oddziału Gdańskiego PTMP,
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych II, IV i V kadencji,
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku w latach 2007 – 2011,
Przewodnicząca komisji ds. pielęgniarstwa ochrony zdrowia pracujących
przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w latach 1996 – 2011
i przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek w Gdańsku od roku 1992.