Anna Mikołajczyk


Anna Mikołajczyk

lek. Anna Mikołajczyk,
Specjalista medycyny pracy,
Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla województwa świętokrzyskiego,
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,
Przewodnicząca Oddziału Świętokrzyskiego PTMP,
Członek Zarządu Głównego PTMP.