Andrzej Marcinkiewicz


Andrzej Marcinkiewicz

dr hab. n.med. i n. o zdr. Andrzej Marcinkiewicz
specjalista medycyny pracy,
specjalista zdrowia publicznego,
Kierownik Pracowni Polityki Zdrowotnej Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego IMP w Łodzi,
Członek Zarządu Głównego PTMP,
Członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk