Redakcja Portalu *


* Zespół redakcyjny tworzą osoby pełniące wiodącą rolę w strukturach służby medycyny pracy w Polsce, członkowie redakcji wywodzą się z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, wojewódzkich ośrodków medycyny pracy, uniwersytetów medycznych, pełnią wysokie funkcje w strukturach Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Swoją pracę na rzecz Portalu wykonują społecznie, na zasadach wolontariatu.