Skład Zarządu Głównego PTMP w latach 2019-2022.


Prezydium Zarządu Głównego
Jolanta Walusiak-Skorupa – p.o. prezesa
Ewa Kaczanowska-Burker – wiceprezes
Paweł Wdówik – wiceprezes
Marta Wiszniewska – wiceprezes
Marcin Rybacki – sekretarz
Andrzej Marcinkiewicz– skarbnik
Członkowie Zarządu GłównegoOddział PTMP
Anna Mikołajczyk świętokrzyski
Szczepan Jędral podkarpacki
Komisja RewizyjnaOddział PTMP
Katarzyna Skręt podkarpacki
Joanna Dobrowolska mazowiecki
Jan Kłopotowski śląski
Krystyna Jasińska-Kolawa małopolski
Małgorzata Sysło-Przedpełskazachodnio-pomorski