Nekrologi Śp. dr Grażyny Mazgajskiej byłej Przewodniczącej i wieloletniej członkini Zarządu Oddziału PTMP w Białymstoku, członkini honorowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, byłej dyrektor Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku


Nekrologi Śp. dr Grażyny MazgajskiejNekrologi Śp. dr Grażyny Mazgajskiej