Ankiety przygotowane w ramach realizacji projektu “Zasady dobrej praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikami”


Projekt IMP 12.18; zaplanowany okres realizacji w latach: 2014-2016 Tytuł: „Zasady dobrej praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikami” Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa

Obserwowane w Polsce niekorzystne zmiany demograficzne, a szczególnie prognozowane starzenie się społeczeństwa, nieuchronnie wymuszają rewizję celów ochrony zdrowia. Dlatego też konieczne staje się wzmocnienie działalności profilaktycznej, tak więc szczególnego znaczenia nabiera potrzeba strukturalnych zmian w systemie bezpieczeństwa i zdrowia pracujących oraz, stanowiącej jego część, służbie medycyny pracy. Konieczna staje się jej modernizacja i przekształcenia ze ściśle medycznej w wielodyscyplinarną służbę zdrowia pracujących, zdolną udzielać fachowej i adekwatnej pomocy osobom pragnącym utrzymać swoją zdolność do pracy. W tej sytuacji istnieje konieczność prowadzenia opieki profilaktycznej nad pracownikiem według najlepszych wzorców, stale ją ulepszając. Ponieważ sposób realizacji opieki profilaktycznej przez różne jednostki podstawowe jest często niewystarczający, istnieje potrzeba stworzenia odpowiednich standardów. Taką rolę powinny spełniać zasady dobrej praktyki sprawowania opieki profilaktycznej nad pracownikami.

Celem głównym projektu w ramach którego przeprowadzane są badania ankietowe jest opracowanie systemu dobrej praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikami, w tym analiza oczekiwań wszystkich zaangażowanych w system opieki profilaktycznej, tj. pracowników, pracodawców i służb ds. BHP oraz lekarzy służby medycyny pracy.