Archiwum Badania – obrót i wytwarzanie broni, amunicji, materiałów wybuchowych


  • Badania psychiatryczne i psychologiczne osób wykonujących działalność gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi (obowiązywało do 31 lipca 2019)
  • Wzór orzeczenia lekarskiego – obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją (obowiązywało do 31 lipca 2019)
  • Wzór orzeczenia lekarskiego odwolawczego – obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją (obowiązywało do 31 lipca 2019)
  • Wzor orzeczenia psychologicznego – obrot materialami wybuchowymi, bronia i amunicja (obowiązywało do 31 lipca 2019)
  • Wzór orzeczenia psychologicznego odwoławczego – obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją (obowiązywało do 31 lipca 2019)
  • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (uchylony z dniem 1 sierpnia 2019)
  • Rozdział 2 Ustawy wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją (uchylony z dniem 1 sierpnia 2019)