Fotoreportaż z Walnego Zebrania Delegatów w Sandomierzu