Termin wprowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej


Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1535 z późn. zm.).

Art. 56.
Do dnia 31 grudnia 2017 r. elektroniczna dokumentacja medyczna może być wystawiana w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zwracamy uwagę na zmiany dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej; już za mniej niż 12 miesięcy (31.12.2017r.) przestanie funkcjonować dokumentacja medyczna w formie papierowej.

Koniec 2017 roku jest ostatecznym terminem wprowadzenia obowiązku dokumentowania badań lekarskich w formie elektronicznej.

Wszelkie zapisy w dokumentacji pacjenta będą prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej tzn. za pomocą systemu komputerowego. Chwila obecna to najwyższy czas na rozpoczęcie procesu wdrażania komputeryzacji gabinetów lekarskich. Osoby, które do chwili obecnej nie korzystały zawodowo, czy też niezawodowo z komputera, powinny przyjąć do wiadomości, że zmiany w tym zakresie są nieuniknione!!

Już od styczna 2014 roku, dla części jednostek istnieje obowiązek sporządzenia sprawozdawczości statystycznej w formie elektronicznej, a od przyszłego roku nie będzie możliwe przekazywanie sprawozdań w formie papierowej. W dzisiejszych czasach komputer jest podstawowym narzędziem pracy, także lekarze nie mogą w pełni realizować się zawodowo bez używania komputera, w tym korzystania z informacji zawartych w internecie. Personel niekorzystający z komputera nie jest już dobrze odbierany przez pacjentów i współpracowników. Nieposługiwanie się pocztą elektroniczną, brak własnego adresu e-mail świadczy niestety o nienadążaniu za postępem cywilizacyjnym.

Portal Medycyna pracy 2 stycznia 2017 r.